Verzuimpreventie

Onze werkwijze:

Stap 1

Verzuimpreventiescan

Middels onze verzuimpreventiescan brengen we uw bedrijf op gezondheidsniveau in kaart.
Gezamenlijk met de sleutelfiguren binnen uw organisatie worden de hiaten, kansen en mogelijkheden in kaart gebracht. Snel en simpel.

De scan vindt bij voorkeur plaats op de onderstaande drie onderdelen van uw organisatie:
  A. Verzuim
 • behoefteanalyse t.a.v. het huidige en gewenste % verzuim binnen de organisatie
 • B. Vitaliteit
 • visie op vitaliteit en vorming van uw vitaliteitsplan
 • C. Health management
 • HR-scan: wie doet wat, wijze van documentatie, regiefunctie, re-integratieplannen, etc

Stap 2

Het gezondheidsniveau van uw organisatie

Vanuit de verzuimpreventiescan wordt uw organisatie ingedeeld in drie zones.
We houden hierbij rekening met:
- de hoogte van het ziekteverzuim;
- de mate van vitaliteit en bevlogenheid van uw organisatie en team; en
- de mate van organisatie, uitvoering en documentatie rondom verzuim en preventie

Groen: u scoort op alle fronten goed tot zeer goed 
Oranje: er zijn aandachtspunten op één of meerdere punten 
Rood: u bevindt zich op één of meerdere punten in de zgn. gevarenzone 


Stap 3

Informatie en advies

Per zone geven we u informatie en advies over de te volgen stappen.
Dit is altijd maatwerk!
Echter, om u een beeld te geven, ziet u hier een overzicht van producten die hiervan onderdeel uit kunnen maken:

  Fysiek:
 • Werkplekonderzoek
 • Training en advies op de werkplek
 • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
  Mentaal:
 • Stresspreventietraining
 • Coaching van de individuele medewerker of een team
 • Effectief communiceren
  Organisatie:
 • Training HR-personeel
 • Genereren en analyseren van verzuim-managementinformatie
 • Implementeren van verzuimreductie-bonus-systeem

Verzuimpreventie kosten

Stap 1, 2 en 3 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn onze investering naar een duurzame relatie met uw bedrijf.
De verzuimpreventiescan van uw organisatie, het in kaart brengen middels ons stoplichtmodel en de gerichte  informatie en het juiste kostenbesparende advies verzorgen wij voor absolute kostprijs.

Alle genoemde stappen moeten doorlopen worden om te komen tot het gewenste resultaat;
namelijk uw investering in onze verzuimpreventiescan terugverdienen in forse reductie van directe en indirecte verzuimkosten op lange termijn.


De verzuimpreventiescan vindt altijd plaats met een:
-HR-consultant (verzuim en organisatie);
-Fysiotherapeut (fysieke fitheid en werkbelasting);
-Psycholoog (communicatie, teamfunctioneren en de mentale gezondheid van uw organisatie).
De presentatie van het stoplichtmodel en het daaropvolgende adviesgesprek vinden plaats door de HR-consultant die ook de verzuimpreventiescan
heeft gecoördineerd.

Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Generic Levitra Red Viagra Generic Viagra Jelly Generic Levitra Soft Brand Viagra Generic Viagra Caps Kamagra Generic Cialis Daily Viagra Gold Kamagra Polo Cialis Black
  HR & Organisatie Fysiek Mentaal Totale kosten
< 50 medewerkers 1,5 dag 1 dag 1 dag € 2.800
< 100 medewerkers 2 dagen 2 dagen 2 dagen € 4.800
< 200 medewerkers 2,5 dag 4 dagen 4 dagen € 8.400
< 500 medewerkers 3 dagen 10 dagen 10 dagen € 18.400
< 1000 medewerkers 3,5 dag 20 dagen 20 dagen € 34.800
< 5000 medewerkers 4 dagen variabel variabel variabel

Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online